Závěrečný účet

Rok: 2023
Dokument Vyvěšeno
Výkaz zisku a ztráty68.86 KB 28.03.2023
Rozvaha87.94 KB 28.03.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20222.91 MB 28.03.2023
FIN 2-12 M130.69 KB 28.03.2023
Příloha82.66 KB 28.03.2023
Závěrečný účet 2022 - schválený398.25 KB 28.03.2023
Výkaz zisku a ztráty_návrh68.86 KB 02.03.2023
Rozvaha_návrh87.94 KB 02.03.2023
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 20222.91 MB 02.03.2023
FIN 2-12 M - návrh130.69 KB 02.03.2023
Příloha_návrh82.66 KB 02.03.2023