Úvod

Drahanská vrchovina trpěla odjakživa ve větší míře nedostatkem vody a její občané museli mnohdy prohlubovat již staré studny, nebo se snažit budovat zcela nové. Ne vždy se však voda našla v dostatečném množství a tak museli obyvatelé velmi šetřit zvláště v letních měsících. S příchodem moderních automatických praček, myček nádobí, ale i fakt, že se navýšilo obyčejné koupání a zlepšila osobní hygiena, vyžadovalo řešení situace a zajištění dostatku vody pro obyvatele. Jedním z hlavních kroků bylo založení Svazku obcí Drahanská vrchovina, kdy v tak zvané „porevoluční době“ se sjednotily okolní obce na drahansku se stejným cílem – tento nedostatek vody pro občany jednou pro vždy vyřešit.

Po úvodních jednáních zástupců obcí, které měly zájem o zajištění dostatku vody, byl založen zakladatelskou smlouvou ze dne 21.5. 1993 „Svazek obcí Drahanská vrchovina“ a zaregistrován v registru sdružení u Okresního úřadu v Prostějově. Cíl byl stanoven jediný – vybudovat společně veřejný vodovod pro zúčastněné obce. Pod jednou hlavičkou se tedy nechala vypracovat projektová dokumentace, vyřídily se dotace a půjčka z Ministerstva financí na celé financování stavby a v roce 1995 se začal vodovod budovat. K jeho kolaudaci pak došlo úspěšně v roce 1998. Napojení na síť a nákup vody je přes VAK Boskovice.

 

Zakládajícími členy svazku jsou obce
Otinoves Vysočany
Rozstání Niva
Bousín Protivanov (nyní městys)
Drahany (nyní městys)